tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0453-3397   קב': 01נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א'
מדעי החיים/מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכ
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קופייק מרטיןשיעורגרין ביוטכנו001ב08:00-09:00 א'
שיעורגרין ביוטכנו001ב08:00-09:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00