tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-1513   קב': 01מבוא לביולוגיה ב'
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אוהד נירשיעורבריטניה014ב10:00-12:00 ב'
פרופ' הושון-פופקו דורותה
פרופ' שטרן עדי
פרופ' אוהד נירשיעורבריטניה014ה12:00-14:00 ב'
פרופ' הושון-פופקו דורותה
פרופ' שטרן עדי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1513   קב': 02מבוא לביולוגיה ב'
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אוהד נירשיעורבריטניה014ב12:00-14:00 ב'
פרופ' הושון-פופקו דורותה
פרופ' שטרן עדי
פרופ' אוהד נירשיעורבריטניה014ה10:00-12:00 ב'
פרופ' הושון-פופקו דורותה
פרופ' שטרן עדי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00