tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-1514   קב': 01מבוא לביולוגיה ג'
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אילי אמירשיעורבריטניה014ה14:00-15:00 ב'
פרופ' בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
פרופ' שרף ינון
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1514   קב': 02מבוא לביולוגיה ג'
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אילי אמירשיעורבריטניה014ד14:00-15:00 ב'
פרופ' בן-ברוך עדית
פרופ' גוטהילף יואב
פרופ' שרף ינון
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00