tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-1515   קב': 01מיקרוביולוגיה - השלמה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הושון-פופקו דורותהשיעורב10:00-12:00 ב'
פרופ' שטרן עדי
פרופ' הושון-פופקו דורותהשיעורה12:00-14:00 ב'
פרופ' שטרן עדי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00