tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-1516   קב': 01ביולוגיה של התא - השלמה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ארליך מרסלושיעורבריטניה014ד12:00-14:00 א'
שיעורבריטניה014ה14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
☮-מקוון
 tau logohourglass00:00