tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0455-1517   קב': 01פיזיולוגיה - השלמה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פילר חןשיעורבריטניה014ה14:00-15:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00