tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-2237   קב': 01מבוא לנוירוביולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אשרי אורישיעורב08:00-10:00 א'
פרופ' פרנקל דן
פרופ' אשרי אורישיעורג13:00-14:00 א'
פרופ' פרנקל דן
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
⒠-מועבר באנגלית, ☮-מקוון
 
מספר קורסשם קורס
0455-2237   קב': 02מבוא לנוירוביולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגילא15:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2237   קב': 03מבוא לנוירוביולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  תרגילד15:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00