tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0455-2237   קב': 01מבוא לנוירוביולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אשרי אורישיעורבריטניה005ב08:00-10:00 א'
פרופ' פרנקל דן
פרופ' אשרי אורישיעורבריטניה014ג15:00-16:00 א'
פרופ' פרנקל דן
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2237   קב': 02מבוא לנוירוביולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ויס יפעתתרגילבריטניה005א15:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2237   קב': 03מבוא לנוירוביולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' ויס יפעתתרגילבריטניה005ד15:00-16:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00