tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0455-2535   קב': 01אבולוציה של חוליתנים : היבטים נבחרים באנטומיה משווה, מבנה ותפקוד
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הולצמן רועי אלפרדשיעור ומעבדהשרמן110א12:00-16:00 א'
פרופ' מאירי שי
  
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00