tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0455-2536   קב': 01אבולוציה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לוטם ארנוןשיעורבריטניה014ה16:00-19:00 ב'
פרופ' מירוז איתי
ד"ר רם יואב
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00