tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0455-2552   קב': 01פיסיולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' יעקובי יפתחשיעורבריטניה014ג12:00-13:00 א'
ד"ר לוי אופיר
ד"ר לוין ערן
ד"ר שדה ניר
פרופ' יעקובי יפתחשיעורבריטניה014ה10:00-12:00 א'
ד"ר לוי אופיר
ד"ר לוין ערן
ד"ר שדה ניר
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00