tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0455-2580   קב': 01מיקרוביולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אלדר אביגדורשיעורבריטניה014ב09:00-10:00 ב'
פרופ' בכרך ערן
פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' שרון עמיר
פרופ' אלדר אביגדורשיעורבריטניה014ג14:00-16:00 ב'
פרופ' בכרך ערן
פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' שרון עמיר
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00