tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"ב (2021/2022)
מספר קורסשם קורס
0455-2656   קב': 01פאוניסטיקה של עופות ודו-חיים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גפן אלישיעור ומעבדהד08:00-10:00 א'
ד"ר לוין ערן
ד"ר שפיגל אור
פרופ' גפן אלישיעור ומעבדהה12:00-14:00 א'
ד"ר לוין ערן
ד"ר שפיגל אור
פרופ' גפן אלישיעור ומעבדה ב'
ד"ר לוין ערן
ד"ר שפיגל אור
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00