tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-2688   קב': 01אימונולוגיה כללית
מדעי החיים/מגמה לביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בן-ברוך עדיתשיעורבריטניה014ג08:00-10:00 ב'
ד"ר ויין יריב
ד"ר קרוואני ורד
פרופ' בן-ברוך עדיתשיעורבריטניה014ה08:00-10:00 ב'
ד"ר ויין יריב
ד"ר קרוואני ורד
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00