tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-2817   קב': 01מגלים את הים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שנקר נועהשיעורשרמן110ב08:00-11:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00