tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-3348   קב': 01אבולוציה מולקולרית
מדעי החיים/מגמה לביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הושון-פופקו דורותהשיעורג10:00-12:00 א'
פרופ' מירוז איתי
פרופ' פופקו טל
פרופ' הושון-פופקו דורותהשיעורד08:00-10:00 א'
פרופ' מירוז איתי
פרופ' פופקו טל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00