tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0455-3431   קב': 01גישה מולקולרית לבעיות למידה וזכרון
מדעי החיים/מגמה לביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ברזלי ארישיעורשרמן002ב12:00-15:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00