tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
0910-4049   קב': 01המצפן הירוק - פיתוח פתרונות לאתגרי הקיימות
לימודי הסביבה/בית הספר ללימודי הסביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בלאס ורדשיעורד16:00-18:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00