tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשפ"א (2020/2021)
מספר קורסשם קורס
1883-0902   קב': 02אתיקה סביבתית ומעורבות חברתית
תכניות לימוד מיוחדות/מתחברים+
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר משורי דניאלשיעורב14:00-16:00 ב'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00