tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ד (2013/2014)
מספר קורסשם קורס
0365-4212   קב': 01הסתברות מתקדמת
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גילת דודשיעור ותרגילשרייבר מתמטי008ד13:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00