tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0341-1200   קב': 01מבוא למדעי האטמוספירה
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פרייס קוליןשיעור ותרגילקפלון118א09:00-10:00 א'
שיעור ותרגילקפלון118ה08:00-11:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00