tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0341-1203   קב': 01מבוא למדעים פלנטריים
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' פודולק מוריסשיעור ותרגילפיזיקה-שנקר105א11:00-13:00 ב'
שיעור ותרגילפיזיקה-שנקר105ב10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00