tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0341-2005   קב': 01פיזיקה של האטמוספירה
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותרגילקפלון118א10:00-12:00 א'
פרופ' פרייס קולין
ד"ר ישראלביץ פטרשיעור ותרגילקפלון118א12:00-13:00 א'
פרופ' פרייס קולין
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00