tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0341-2221   קב': 01מבוא לכימיה
מדעים מדויקים/גאופיזיקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר לאופר דיאנהשיעור ותרגילאורנשטיין102ד15:00-18:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00