tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0351-3407   קב': 01מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמירב אביבמעבדהאורנשטיין108ג08:00-12:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0351-3407   קב': 02מעבדה בשיטות מתקדמות בכימיה אנליטית
מדעים מדויקים/כימיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמירב אביבמעבדהאורנשטיין108ג13:00-17:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00