tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0365-4142   קב': 01אינפורמציה, הסתברות ומשחקים
מדעים מדויקים/סטטיסטיקה וחקר ביצועים
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' לרר אהודשיעור ותרגילשרייבר מתמטי007ד16:00-19:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00