tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0368-3458   קב': 01מערכות בסיסי נתונים
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מילוא טובהשיעורכיתות דן דוד003ג13:00-15:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0368-3458   קב': 02מערכות בסיסי נתונים
מדעים מדויקים/מדעי המחשב
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' אמסטרדמר יעלתרגילכיתות דן דוד003ג15:00-16:00 ב'
פרופ' מילוא טובה
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00