tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0453-4103   קב': 01אקולוגיה מיקרוביאלית
מדעי החיים/מיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכ
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' גופנא אורישיעורשרמן105ה10:00-12:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00