tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 01כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר צפדיה יוסףשיעורבריטניה014א14:00-17:00 א'
שיעורבריטניה014ד14:00-16:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 02כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר צפדיה יוסףשיעורבריטניה014ב08:00-10:00 א'
שיעורבריטניה014ד09:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 03כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' פור מעיןתרגילבריטניה005ג12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 04כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אנטושוילי מאיהתרגילשרמן105ה10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 05כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אטלי אילןתרגילכיתות דן דוד201ב12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 06כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לוזה אולגהתרגילרקנאטי103ב12:00-14:00 א'
גב' עמבר-ויטוס אורטל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 07כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר אטלי אילןתרגילשרמן110א12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 08כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איידלשטיין גנדיתרגילשרמן105ה12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 09כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר אנטושוילי מאיהתרגילרקנאטי304ד12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 10כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' לוזה אולגהתרגילשרמן114א12:00-14:00 א'
גב' עמבר-ויטוס אורטל
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 11כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
גב' פור מעיןתרגילשרמן110ה12:00-14:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1566   קב': 12כימיה כללית ואנליטית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר איידלשטיין גנדיתרגילכיתות דן דוד112ג10:00-12:00 א'
סילבוס  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00