tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-1569   קב': 01מבוא לעולם החי - מחסרי חוליות לחוליתניים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מאירי שישיעורבריטניה014ד12:00-14:00 א'
ד"ר ריבק גל
פרופ' מאירי שישיעורבריטניה005ה14:00-16:00 א'
ד"ר ריבק גל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1569   קב': 02מבוא לעולם החי - מחסרי חוליות לחוליתניים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' מאירי שישיעורבריטניה014ב12:00-14:00 א'
ד"ר ריבק גל
פרופ' מאירי שישיעורבריטניה014ד16:00-18:00 א'
ד"ר ריבק גל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00