tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-1809   קב': 01אקולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבלסון אביגדורשיעורבריטניה005א10:00-12:00 א'
פרופ' בלמקר יונתן
פרופ' שטרנברג מרסלו
פרופ' אבלסון אביגדורשיעורבריטניה014ב14:00-16:00 א'
פרופ' בלמקר יונתן
פרופ' שטרנברג מרסלו
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-1809   קב': 02אקולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבלסון אביגדורשיעורבריטניה005א16:00-18:00 א'
פרופ' בלמקר יונתן
פרופ' שטרנברג מרסלו
פרופ' אבלסון אביגדורשיעורבריטניה014ב10:00-12:00 א'
פרופ' בלמקר יונתן
פרופ' שטרנברג מרסלו
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00