tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-2536   קב': 01אבולוציה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הדני לילךשיעורבריטניה005ד08:00-11:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2536   קב': 02אבולוציה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הדני לילךשיעורבריטניה014ה14:00-17:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00