tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-2548   קב': 01ביוכימיה - אנזימולוגיה ומטבוליזם
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מיכאלבסקי יצחקשיעורבריטניה014א11:00-13:00 א'
ד"ר צור צפריר
פרופ' קוטלייר אלכסנדר
  שיעורג08:00-10:00 א'
ד"ר מיכאלבסקי יצחקשיעורבריטניה014ה08:00-10:00 א'
ד"ר צור צפריר
פרופ' קוטלייר אלכסנדר
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2548   קב': 02ביוכימיה - אנזימולוגיה ומטבוליזם
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
  שיעורג08:00-10:00 א'
ד"ר מיכאלבסקי יצחקשיעורבריטניה005ג10:00-12:00 א'
ד"ר צור צפריר
פרופ' קוטלייר אלכסנדר
ד"ר מיכאלבסקי יצחקשיעורבריטניה005ה12:00-14:00 א'
ד"ר צור צפריר
פרופ' קוטלייר אלכסנדר
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00