tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-2549   קב': 01ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ורדימון לילישיעורבריטניה005ב10:00-12:00 ב'
פרופ' כנעני דן
פרופ' קאופמן גבריאל
פרופ' שטיין-אלרואי אורנה
פרופ' ורדימון לילישיעורבריטניה005ה10:00-12:00 ב'
פרופ' כנעני דן
פרופ' קאופמן גבריאל
פרופ' שטיין-אלרואי אורנה
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2549   קב': 02ביוכימיה של חומצות גרעין וביולוגיה מולקולרית
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ורדימון לילישיעורבריטניה005א10:00-12:00 ב'
פרופ' כנעני דן
פרופ' קאופמן גבריאל
פרופ' שטיין-אלרואי אורנה
פרופ' ורדימון לילישיעורבריטניה005ג10:00-12:00 ב'
פרופ' כנעני דן
פרופ' קאופמן גבריאל
פרופ' שטיין-אלרואי אורנה
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00