tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-2552   קב': 01פיסיולוגיה של בעלי חיים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אילי אמירשיעורבריטניה005ב08:00-10:00 א'
פרופ' קרונפלד שור נגהשיעורבריטניה005ה10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2552   קב': 02פיסיולוגיה של בעלי חיים
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' קרונפלד שור נגהשיעורשרמן002ב14:00-16:00 א'
פרופ' אילי אמירשיעורשרמן002ה12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00