tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-2567   קב': 01מבוא למדעי הצמח - ביוטכנולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אבני עדישיעורשרמן105א12:00-14:00 ב'
פרופ' חיימוביץ דניאל
פרופ' מירוז איתי
פרופ' אבני עדישיעורשרמן105ד08:30-10:00 ב'
פרופ' חיימוביץ דניאל
פרופ' מירוז איתי
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00