tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-2580   קב': 01מיקרוביולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אלדר אביגדורשיעורבריטניה005א12:00-14:00 ב'
פרופ' בכרך ערן
פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' יעקובי יפתח
פרופ' אלדר אביגדורשיעורבריטניה014ד10:00-12:00 ב'
פרופ' בכרך ערן
פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' יעקובי יפתח
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-2580   קב': 02מיקרוביולוגיה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' אלדר אביגדורשיעורבריטניה014ב08:00-10:00 ב'
פרופ' בכרך ערן
פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' יעקובי יפתח
פרופ' אלדר אביגדורשיעורבריטניה014ג14:00-16:00 ב'
פרופ' בכרך ערן
פרופ' הרשקוביץ ענת
פרופ' יעקובי יפתח
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00