tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-2774   קב': 01מבנה המוח - מעבדה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר מרום אסףמעבדהה14:00-16:00 א'
מעבדהה14:00-16:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00