tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0455-3066   קב': 01מבוא לביואינפורמטיקה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הלפרין ערןשיעורבריטניה014ג15:00-17:00 א'
ד"ר נחמן יפתח
פרופ' פופקו טל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0455-3066   קב': 02מבוא לביואינפורמטיקה
מדעי החיים/ביולוגיה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הלפרין ערןשיעורבריטניה005ב10:00-12:00 א'
ד"ר נחמן יפתח
פרופ' פופקו טל
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00