tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0510-7905   קב': 01תהליכים אלקטרופיזיקליים ואלקטרוכימיים בעיבוד חומרים
הנדסה/בית הספר להנדסת חשמל
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרקנסקי נחוםשיעורולפסון הנדסה238ד17:00-19:00 ב'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00