tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0512-4000   קב': 01פרוייקט
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמרני עופרפרוייקט א'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4000   קב': 02פרוייקט
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' עמרני עופרפרוייקט ב'
מר פיינגלרנט יעקב
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00