tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0512-4706   קב': 01מעגלים אנאלוגיים משולבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' סוחר ערןשיעורהנדסת תוכנה103ג15:00-17:00 א'
  שיעורהנדסת תוכנה103ד16:00-17:00 א'
פרופ' סוחר ערןשיעור א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0512-4706   קב': 02מעגלים אנאלוגיים משולבים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
מר לוינגר רןתרגילהנדסת תוכנה103ד17:00-18:00 א'
סילבוס  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00