tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0512-4802   קב': 01התקני מיקרוגלים פסיביים
הנדסה/מגמה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר גרב חונהשיעור ותרגילולפסון הנדסה406ב08:00-10:00 א'
פרופ' גרבי אליהו
ד"ר גרב חונהשיעור ותרגילולפסון הנדסה120ד18:00-20:00 א'
פרופ' גרבי אליהו
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00