tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0542-2400   קב': 01תכן מכני (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרישמן מיכאלשיעור ותרגילהנדסת תוכנה104א08:00-10:00 א'
שיעור ותרגילהנדסת תוכנה104ד08:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-2400   קב': 02תכן מכני (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר פרישמן מיכאלשיעור ותרגילולפסון הנדסה108א10:00-12:00 א'
שיעור ותרגילהנדסת תוכנה104ד10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00