tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0542-2600   קב': 01תרמודינמיקה (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' בראונר נעימהשיעור ותרגילכיתות הנדסה103ב10:00-12:00 א'
שיעור ותרגילכיתות הנדסה103ד10:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 
מספר קורסשם קורס
0542-2600   קב': 02תרמודינמיקה (1)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' שמר לבשיעור ותרגילוולפסון - הנדסה438ב10:00-12:00 א'
שיעור ותרגילוולפסון - הנדסה438ד10:00-13:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00