tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0542-3360   קב': 01הנעה
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר האושטיין הרמןשיעור ותרגילולפסון הנדסה108א08:00-10:00 א'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה108ג08:00-10:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00