tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות




שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0542-4223   קב': 01מבוא לאלמנטים סופיים
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' הררי יצחקשיעור ותרגילולפסון הנדסה120ב10:00-12:00 א'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה120ד10:00-12:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 



tau logohourglass00:00