tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0542-4320   קב': 01מכניקת הזורמים (2)
הנדסה/מגמה להנדסה מכנית
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר טולדו יצחק ירוןשיעור ותרגילולפסון הנדסה120ד12:00-14:00 א'
שיעור ותרגילולפסון הנדסה238ה12:00-14:00 א'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00