tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0545-5201   קב': 01טיפול בשפכים עירוניים ותעשיתיים 1
הנדסה/הנדסת סביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
פרופ' ממן שטינדל הדסשיעורוולפסון - הנדסה406ג16:00-19:00 ב'
סילבוס  בחינה  דרישות קדם  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00