tau logoמערכת שעות
חיפוש קורסים-תוצאות
שנה"ל תשע"ה (2014/2015)
מספר קורסשם קורס
0545-5501   קב': 01התפלת מים מלוחים ומליחים
הנדסה/הנדסת סביבה
שם מרצהאופן הוראהבנייןחדריוםשעהסמסטר
ד"ר חפר דודשיעור ותרגילכיתות הנדסה008ה17:00-20:00 ב'
סילבוס  בחינה  Moodle  רשימת תפוצה
 tau logohourglass00:00